Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen bij een schoorsteenbrand?

 • Sluit direct de schoorsteenklep
 • Sluit direct de luchttoevoer van de kachel, en, bij een haardkachel, ook de deurtjes
 • Waarschuw de brandweer (112)
 • Doof snel het vuur in de haard of kachel met zand of soda om rook in uw huis te voorkomen
 • Ventileer
 • Gebruik nooit water om het vuur te doven
 • Zorg dat de schoorsteen na een brand eerst wordt geveegd en geïnspecteerd op beschadiging en lekkage

Hoe stook ik verstandig?

 • Stook de kachel uitsluitend met schoon, droog hout
 • Gebruik niet te veel hout tegelijk maar voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout toe. Maak de haard aan door een paar grote houtblokken schuin tegen elkaar te zetten; leg wat kleine aanmaakhoutjes in het midden er onder en steek deze aan
 • Zorg altijd voor een klein laagje as op de bodem van de vuurplaats. Dit beschermt de onderliggende vloer tegen te grote hitte
 • Regelmatig wat droge aardappelschillen meestoken in uw open haard of houtkachel vermindert de afzetting van creosoot in de schoorsteen
 • Zorg voor voldoende luchttoetreding. Bedenk dat, naast de benodigde verbrandingslucht, per uur nog zo'n 500 m3 lucht als ballastlucht door de schoorsteen wordt meegezogen. (Bedenk ook dat een luchtverversingssysteem meestal alleen lucht uit uw huis pompt!). Houd tijdens stoken ventilatieopeningen of roosters in

Ramen en deuren open

 • Plaats voor een open haard een vonkenscherm en laat het vuur niet onbewaakt achter.
 • Houd brandbare materialen (kleden, meubilair) op veilige afstand van het vuur.
 • Plaats een onbrandbare plaat onder de kachel of haard en daaronder een laag onbrandbaar isolatiemateriaal
 • Houd kleine kinderen uit de buurt van (open) vuur en laat ze niet zonder toezicht in een ruimte waar een haard brandt
 • Doof het vuur niet, maar laat het vanzelf uitgaan. Sluit vooral niet de luchttoevoeropeningen van de (haard)kachel wanneer de haard nog brandt
  Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?
  Uit oogpunt van brandveiligheid is het van belang uw schoorsteen minstens éénmaal per jaar te laten vegen. Als ook in de zomer wordt gestookt, moet dit minstens tweemaal gebeuren. Daarnaast moet de kachel of haard en de schoorsteen regelmatig worden geinspecteerd op gebreken die een gevaar zijn voor uw veiligheid.

Ben ik verplicht om mijn schoorsteen te (laten) vegen

Nee, Nederland kent geen jaarlijkse veegplicht, zoals in andere Europese landen als Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen. In Nederland wordt jaarlijks vegen van de schoorsteen slechts aangeraden. Evenmin is hier het beroep schoorsteenveger erkend en beschermd. Juist daarom is er geen land in Europa met een zo goed klimaat voor beunhazen op schoorsteenveeggebied als Nederland. Het vakkundig vegen van uw schoorsteen en het controleren op gebreken kunt u het beste overlaten aan deskundigen. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij kan dit wel geëist worden.

Waaraan herken ik een goede schoorsteenveger?

Een ervaren, deskundige schoorsteenveger de beste garantie is voor deugdelijk vakwerk. Een deskundige schoorsteenveger staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt met deugdelijk materiaal en heeft een toelatingsexamen afgelegd of is in het bezit van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Hij levert na afloop van het werk een duidelijke bon of kwitantie, met daarop naam, adres, telefoon en inschrijvingsnummer bij de KvK. Van erkende schoorsteenvegers mag worden verlangd dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele fouten en dat zij zijn aangesloten bij een Bond die een klachtenregeling in het leven hebben geroepen.


Aanvraag indienen


Kan ik ook zelf mijn schoorsteen vegen?

Wilt u toch zelf uw schoorsteen vegen, neem dan de volgende punten in acht:

 • Verwijder de pijp tussen stooktoestel en nisbus.
 • Veeg bij voorkeur van boven naar beneden met een borstel met iets grotere doorsnede dan het kanaal; de kogel die aan de borstel hangt, moet minstens 2 kg wegen.
 • Gebruik de juiste borstels voor roestvast stalen of stenen kanalen; eventueel een stalen borstel voor het afschrapen van de wand. Bij ernstige vervuiling (creosoot) is een ramoneur nodig. Pas echter op voor beschadiging van de binnenwand.
 • Een kanaal met verslepingen (bochten) kan door de kogel beschadigen. Trek in dat geval de borstel met een touw, dat door het hele rookkanaal loopt, naar boven en beneden.
 • Gebruik uitsluitend goedgekeurd stijg- en klimmaterieel om verzekerd te zijn van uw veiligheid, en om schade aan het dak te voorkomen.

 

Contact

Neem contact met ons op

Contact